Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kommunikation i Landsbyordningen Grindsted skole

Kommunikation skal forstås bredt og omfatter blandt andet samtaler, breve, telefonsamtaler, Aula og mails. 
Al kommunikation mellem skole/Dus/børnehave og hjem, på skolen internt og mellem skolen og udefra-kommende fagpersoner skal foregå på et sagligt plan og være rettet mod en sag og ikke en person. 
 

I kommunikationen lægges der vægt på åbenhed, ærlighed, tillid og dialog.
 

Aula
Forudsætninger
Aula skal ses som en mulighed for samarbejde eller et supplerende redskab i kommunikation mellem sko-le/dus og hjemmet. Børnehaven er forsat på ForældreIntra. 
Aula er et lukket forum for alle skolen forældre, elever og forældre. 
Mål
Landsbyordningen Grindsted skoles mål er, at Aula integreres som den primære kommunikationsvej mellem Landsbyordningen og hjemmet. Brugen af Aula skal være med at styrke kommunikation mellem Landsbyord-ningen og hjem.
Anvendelse
Aula kan bruges til:
•    Årsplaner
•    Skemaer
•    Kalender
•    Mødeindkaldelser
•    Meddelelser
•    Adresselister
•    Nyhedsbreve
•    Ugeplaner
•    Elevarbejder
•    Billeder fra arrangementer

Beskeder på aula kan bruges til korte meddelelser.

I kan som forældre forvente, at skolen/Dus
•    Svarer på henvendelser i Aula senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen dog undtaget ved sygdom, ferie eller anden fravær. 
•    tilstræber at kommunikere tydeligt og rettidigt til forældrene
•    en jævnlig kommunikation om skolens hverdag herunder trivsel, læring og udvikling

Skolen forventer, at I som forældre
•    Tjekker aula minimum 2 gange ugentligt – brug adviserings e-mail eller popup via app. 
•    Kun anvender Aula til uproblematiske beskeder og undgå konfliktoptrappende i kommunikationen  

Fælles etiske retningslinjer
•    Kommunikation holdes i et ordentligt og anerkendende sprog
•    Budskabet bør ikke indeholde ironi og indforstået vendinger

Facebook 
Landsbyordningen Grindsted skole har en Facebook side. Denne sides formål er hovedsagelig at synliggøre hverdagen på skolen gennem billeder og små film. Facebook vil på ingen måde erstatte Aula og vigtig oplys-ninger til forældre må ikke kun fremgå af Facebook. 

Telefonisk kontakt til en medarbejder på skolen.
Hvis en forælder ønsker at komme i kontakt med en medarbejder på skolen skal dette ske gennem skolens kontor. Her vil der være muligt at ligge en besked om at blive ringet op af medarbejderen. Alternativt kan der skrives en besked via Aula om at der ønskes en opringning.

 

Dokumenter