Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat - 24. maj 2023

1.    Underskrift af referat og punkter til eventuelt

2.    Etablering af vuggestue
Vi arbejder videre med at etablere en vuggestue i forbindelse med Børnehaven.

3.    Budget for de kommen tre år i Aalborg kommune 
Dialog omkring hvad budgetdialogen kan komme til at betyde for Grindsted skole. På budgettet for de næste tre år i Børn og Unge skal der spares 110 millioner. Det forventes, at sparekataloget er klar til udvalgsmøde 20. Juni. Dagsorden udsendes 13. Juni og vi har næste møde 14. juni. Vi venter i spænding.

4.    Status på legeplads 
Der er sendt to ansøgninger og der er kommet afslag på den ene. Samarbejder med samrådet om ideer og ansøgningssteder.  

5.    Godkendelse af skemaer for næste skoleår
Skemaerne blev fremlagt og godkendt.  

6.    Orientering fra ledelsen
Rådmands og direktørbesøg. God dialog om værdien og mulighederne for at være mere flexibel på den lille skole. Informatio.n fra den årlige læringssamtale. God tilstrømning af nye børn. Erasmus+ genbesøg fra Barcelona. Hvad er forældrenes holdning til et besøg med elever? Helt klart bo ved familier 2 og 2. avt ansøge om at komme med samt, at der ikke står et fåtal af klassen tilbage på skolen. 
Børnehaven har en del personale rekrutteringsproblemer. Alle løse vikarer er sat på faste timer og vi kæmper for at få nye vikarer. 
Dus 1 skal på kompetenceudviklingsforløb i efteråret.

7.    Orientering fra skolebestyrelsesformanden

8.    Orientering fra medarbejderrepræsentanterne
Klasserne gør klar til emneuger. 
Børnehaven gør klar til afslutning for de kommende skolebørn. Godt mod hos personalet trods personalemangel.

9.    Eventuelt
Dialog om ulovligt fravær. Sommerfrokost aftales til 14. Juni.
 

Dokumenter

Referatet i PDF med underskrifter

Shape Created with Sketch.