Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat - 25. januar 2023

1.    Underskrift af referat og punkter til eventuelt

2.    Besøg fra Samrådets skoleudvalg 
Samrådets skoleudvalg vil gerne besøge skolebestyrelsen. De har følgende områder på dagsorden:
- Nyt redskabsrum stadig i proces, blev fordyret under Corona.
- Flere dagplejepladser, evt. vuggestuepladser i Grindsted – Uggerhalne.  Børnehaven vil gerne men børnehaven er vokset så der kan blive en udfordring på m2. Samtidig må det ikke blive på bekostning af dagplejen. 
- Samarbejdet mellem skole og ungdomsklubben. Ungdomsklubben er lidt svær at få i samarbejde. 
-    Hvordan er fokus på rotter i Grindsted? Er der dårlige kloakker? Ligger der mad et sted i byen. Børnehaven får mange angreb men jvf kommunen anmeldes der ikke meget i Grindsted. 
             Et årligt besøg i januar vi passe godt ind for både samråd og skolebestyrelse.

3.    Skolemadsordning
Punktet udgår da Vodskov ikke har meldt tilbage. Søren prøver at få det

4.    Vedtagelse af princip om Meddelelsesbogen 
Princip om meddelesesbogen er vedtaget. 

5.    Legepladsen 
Vi står for en udskiftning af vores legeplads, da den ikke længere kan godkendes på mange punkter. Erfaringsmæssig er dette en stor økonomisk udfordring. 
Jeanette og Louise vil gerne være i udvalg sammen nogen fra samrådet og hjælpe til at søge fonde.


6.    Orientering fra ledelsen
- Den nationale trivselsundersøgelse. Søren giver alle klasser den samme instruks for at afdække om data fra trivselsundersøgelsen bliver fra et mere ens grundlag. Testene ligger mandag morgen.
- Der er krav om skriftlig tilbagemelding på De nationale overgangstest til forældrene. Grindsted afventer om data bliver bedre til at vise elevens faglige kunnen. Data pt viser ikke noget ift hvad de skal.
- Information om visitationen af kommende elever til 0. klasse
               - Indsats på Mit liv på nettet i uge 6 og 7.
             - Ansættelsessamtaler i morgen til vikariat til børnehaven.


7.    Orientering fra skolebestyrelsesformanden

8.    Orientering fra medarbejderrepræsentanterne
 
9.    Eventuelt
             - Vandskade i ventilationsrummet. Ødelagt 100 stole og vand i ventilationssystemet. 
 

Dokumenter

Referatet i PDF med underskrifter

Shape Created with Sketch.