Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat - 14. juni 2023

1.    Underskrift af referat og punkter til eventuelt

2.    Budget for de kommende tre år i Aalborg kommune 
Dialog omkring hvad budgetoplægget betyder og kan komme til at betyde for Grindsted skole og børnehave. På budgettet for de næste tre år i Børn og Unge skal der spares 120 millioner. Sparekataloget vurderes på udvalgsmøde 20. Juni og herefter kommer der budgetforlig. Der er 1. behandling d. 20. juli.
Skolebestyrelsen afventer vurderingen d. 20. om vi kunne komme med i oplægget og ellers ønsker vi, at bakke op om de skoler der er i oplægget.

3.    Ansættelsesudvalg 
Vi opslår en fast stilling som pædagog i Børnehaven. I den forbindelse har bestyrelsen mulighed for at være repræsenteret i ansættelsesudvalget. Udtagelse af ansøgere mandag d. 21 kl. 15/15.30 samtaler onsdag d. 23. Kl. 13.30/15.00. Lykke vil gerne sidde med, Tine undersøger.

4.    Møderækken for skoleåret 2023-24
Alle møder er onsdage og starter kl. 17:00. Som udgangspunkt er der afsat 3 timer til mødet. Det er dog dagsordens indhold fra afgør længden af mødet. 
Møderække:
23. august 2023
27. september 2023
15. november 2023
24. januar 2024
6. marts 2024
17. april 2024
22. maj 2024
12. juni 2024

5.    Orientering fra ledelsen
Næste skoleår er faldet på plads. Ny pædagog i socialnormering kom på besøg, positivt.

6.    Orientering fra skolebestyrelsesformanden
- intet

7.    Orientering fra medarbejderrepræsentanterne
-intet

8.    Eventuelt    
Legeplads udvalget har behov for et nyt tilbud med en lavere pris.    
Evt et onlinemøde efter udvalgsmødet d. 20. Juni.

Dokumenter

Referatet i PDF med underskrifter

Shape Created with Sketch.