Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat - 27. september 2023

1.    Underskrift af referat og punkter til eventuelt

2.    Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen 
Velkommen til Pippii Noell

3.    Budget for de kommende tre år i Aalborg kommune 
Forlisforhandling d. 27.-28. Intet ude endnu. Orientering om konsekvens ved nuværende beslutning.  Orientering fra budgetmøde for skolebestyrelsesformænd.

4.    Ændring i ordensreglerne
Ordensreglerne for Grindsted skole ændres, så der mere specifikt nævnes smartwatch. Forslaget påføres lidt ekstra mellemrum, kommaer og punktummer. Ordensreglerne ændres under frihed og sygdom og transport opdateres. Gennemgang på næste møde.  

5.    Nyt fra legepladsudvalget
Orientering om proces og status på hvor vi står lige nu.

6.    Suppleringsvalg
Suppleringsvalget er afsluttet og Jeanette Aagaard er indstillet.

7.    Indsamling af viden omkring trivselstiltag 
Skolebestyrelsernes Fællesråd ønsker at indsamle mere viden om, hvad vi med fordel allerede gør af lokale tiltag på skolerne for at øge elevernes trivsel. Målet er at kunne starte en idébank om alle de gode tiltag der findes og dermed skabe muligheder for at kunne drage nytte af erfaringer på tværs af skolerne. I bedes derfor svare på nedenstående to spørgsmål på jeres næstkommende bestyrelsesmøde:

•    Hvilke aktiviteter eller lokale tiltag har I på jeres skole for at styrke trivslen hos eleverne? 
Overgangsforløb med besøg af børnehaveklasselærer i børnehaven og besøg i klassen af elevgrupper.
Mobilfri skole.
Klassekonference med fokus på faglighed og trivsel.
Dus 2 tæt på børnehaven.
Følgesvende.
Spørgeskemaer på hvad der giver god trivsel for den enkelte.
Trivselsdage.
Temauger hvor alle klassetrin er mikset. 
Koncept; Trædestenene
Individuelle trivselssamtaler.
Alle voksne kender alle navne og ser det enkelte barn.
Fokus på hvor meget forældresamarbejdet betyder for børnenes trivsel.

•    Har bestyrelsen et særligt fokus på trivsel hos eleverne? Og i så tilfælde, hvordan kommer det til udtryk?
Ingen specifik fokus, men et fokus på, at alle børn gerne skal trives på Grindsted skole.


8.    Ønsket om øget trafiksikkerhed omkring Landsbyordningen  
Status på vores ønske om øget trafiksikkerhed
Følgende er sendt til godkendelse hos politiet:
•    Hastighedsbegrænsning på 30 km/t i stedet for den nuværende anbefalet hastighed på 40 km/t. Der bliver lavet nye bump, så de passer 30 km/t. 
•    Parkerings- og standsningsrestriktioner
•    Bedre krydsning af Hammervej ved Uggerhalnevej ved etablering af en overkørsel


9.    Orientering fra ledelsen

Orientering omkring forældreundersøgelse om pasningstyper. 
Hård skoleopstart med få elever der fylder rigtig meget.

10.    Orientering fra skolebestyrelsesformanden
Alle skolebestyrelsesformænd er indbudt af klyngefællesskabet i samrådene.

11.    Orientering fra medarbejderrepræsentanterne
Modtaget ny medarbejder.  Tilsyn i børnehaven.  

12.    Eventuelt    
Tilbagemelding fra koordineringsmødet den 11. september.
Dus :
Børn der mangler overskud og ikke er indmeldt i Dus. Kan de tilbydes aftenåbent og koloni. 
 
 

Dokumenter

Referatet i PDF med underskrifter

Shape Created with Sketch.