MENU
Aula_close Layer 1

Om Landsbyordningen

Landsbyordningen Grindsted Skole består af skole, børnehave og 2 skolefritidsordninger: En skolefritidsordning for børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse og en skolefritidsordning for børn fra 4. klasse til og med 6. klasse. I Aalborg Kommune bliver skolefritidsordningen kaldt DUS: Det Udvidede Samarbejde mellem skole og fritidsordning. Børnehaven og skolefritidsordningerne i landsbyordningen Grindsted Skole kaldes under et: Dus med Naturen.

 

Grindsted Skole

Grindsted Skole er en 1 sporet skole med børn fra børnehaveklasse til og med 6. klasse. 

Skolen ligger i udkanten af Hammer Bakker med adgang direkte ud i skoven. Skolens bygninger er en blanding af ældre skolebygninger fra ca. 1910.  maj 2017 flyttede vi ind i nye flotte lokaler, som indeholder alle klasser, musiklokale og DUS. 

Der er ingen bord og stole i klasserne, men siddetribuner, skamler, hemse, huler og mange andre muligheder for at arbejde. Vi tager udgangspunkt i den enkelt elev under overskriften "dit næste sted er dit bedste læringssted"

Vodskov Skole er overbygningsskole for såvel Grindsted Skole som Langholt Skole.

Der er udviklet et nært samarbejde med de to andre skoler i forbindelse med elevernes overgang til Vodskov Skole.

Dus med Naturen

Dus med Naturen består af børnehave, Dus 1 og Dus 2. Børnehaven og Dus 2 har til huse på en nedlagt landejendom. Dus 1 har til huse i nogle træpavilloner i nærheden af skolen. I børnehaven optager vi børn efter princippet ”distriktets børn i distriktets børnehave”, hvorfor forvaltningen gennem flere år periodisk har lejet en spejderhytte i Hammer Bakker som supplement til børnehaven. Børnetallet i børnehaven er som årsværk på ca. 55 børn. I Dus 1 og Dus 2 følger børnetallet omtrent skolens børnetal.Basis personalet i Dus med Naturen består af 9 pædagoger, 3 pædagogmedhjælpere, 1 medhjælper i flexjob, en lønnet studerende, souschef og Dus-fællesleder, men der suppleres personalemæssigt i forhold til børnetallet.

Ledelsen af landsbyordningen Grindsted Skole

Ledelsen af landsbyordningen udgøres af skoleleder, viceskoleleder og Dusleder. I Aalborg Kommune arbejder skolernes ledelsesgrupper som teamledelse, hvilket betyder, at den samlede ledelse er ansvarlig for hele institutionens drift og udvikling. 

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen er det overordnede fællesorgan for hele institutionen. Forældrene til børnene i børnehaven er ved sidste skolebestyrelsesvalg blevet stemmeberettiget og valgbare til skolebestyrelsen. Derfor har forældrerådet ved Dus med Naturen skiftet status og har nu samme status som et klasseforældreråd med en tilknyttet kontaktperson fra skolebestyrelsen.

I landsbyordningen har vi forskudte valg, således at der hvert andet år er en del af skolebestyrelsen, der er på valg. Valgperioden er dog stadig 4 år.