Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat - 8. marts 2023

1.    Underskrift af referat og punkter til eventuelt

2.    Nyt fra legepladsudvalget – samarbejdet med samrådet  
Udvalget er rendt i udfordringer i forhold til samarbejdet med Samrådet, der ikke vil gå ind i arbejdet omkring legepladsen medmindre skolebestyrelsen går ind i arbejdet med skuret. Altså en ”Noget for noget”. 
Udfordringen er, at vi har behov for samrådet i forhold til hjemsøgning af midler fra fonde. Louise orienterede om udfordringerne.
Skolen tager nyt tilbud hjem på skur, afholder møde med samrådet. Gerne inden 27. Marts. Søren tager tilbud hjem på legeplads. 
             
3.    Etablering af støtteforening for Landsbyordningen Grindsted skole
Jeanette orienterede om Klokkeholms støtteforening. Der er komme forsalg om etablering af en støtteforening. Sabrina søger viden ved støtteforeningen i Uggerhalne. 
            
4.    Skolemadsordning
Udgår da de ikke mødte op. Vi har fået en henvendelse fra Cafe Madboxen i Vodskov. De vil gerne undersøge mulighed for levering af skolemad på Grindsted skole. Vi får besøg fra Madboxen. 
Orientering og debat

5.    Præsentation af den nye vision 
Præsentation af Børn og Unges nye vision. ”Vi kan i fællesskab”

6.    Orientering fra ledelsen
Timetildeling for 2023/2024 er offentliggjort. Skolen har en lille time rest som anvendes til at mindske underskud eller til sygemelding. Børnehaven mister 1300 timer. Dette er kalkuleret ind, så der er ingen overtallige i landsbyordningen. 
Der skal søges ny rengøring assistent til børnehaven. 
             Skoleindskrivningen er færdig, der er 17 børn til kommende 0.kl. 
             Visitation: der var søgt på 3 børn, to fik plads og den sidste skal tildeles 9 støttetimer. 
             Læringssamtale for ledelsen i morgen. 

7.    Orientering fra skolebestyrelsesformanden
Indbydelse til dialogmøde på Tornhøj skolen. Indbyderen er forældre og samfund. Temaet er skolebestyrelsens arbejde.

8.    Orientering fra medarbejderrepræsentanterne
Nyansat på minimumsnormeringer frem til 31.12.23. Kommende skolebørn er startet overgangsforløb. 
             Evaluering af nuværende skoleår og gøren klar til planlægning af 2023/2024.

9.    Eventuelt
 

Dokumenter

Referatet i PDF med underskrifter

Shape Created with Sketch.