Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat - 15. november 2023

1.    Underskrift af referat og punkter til eventuelt

2.    Trivselsundersøgelsen 2023
Orientering omkring resultaterne af trivselsundersøgelsen 2023
Nedslag i rapporterne samt gennemgang af hvordan arbejdet med data omsættes i klasserne.

3.    Skolefoto i næste skoleår
Brødrene Løkke besluttes som fotograf for 2023/2024. Valget tages ud fra at have samme fotograf i både skole og børnehave.

4.    Kort orientering om det endeligt budget
Gennemgang af budgetforslaget der er gået i 1. behandling.

5.    Orientering fra ledelsen
Orientering omkring klassedynamik og udfordringer der har afstedkommet en rokering af lærere og ekstra støtte til nye indsatser. 
Flere PPR sager på nuværende tidspunkt.
Information omkring Tilsynsrapporterne i alle landsbyordningerne og hvordan vi fremadrettet for fokus på netop landsbyordningernes muligheder for at skabe højkvalitetsdagtilbud.
Kommunen arbejder på at anlægge to lade standere og male båsene op igen.

6.    Orientering fra skolebestyrelsesformanden
Kontaktet fra klyngen om et fælles forum med et uvidet skolebestyrelses samarbejde. Tre skoler mangler at svare.

7.    Orientering fra medarbejderrepræsentanterne
Udfordring for medarbejderne at se børn der ikke trives. Mange gode tiltag i gang.  

8.    Eventuelt   
Må der hænges sponser banner op i hallen ?
Hvor langt er legepladsansøgningerne?
Hvor langt er sikre skolevej tiltagene?
 

Dokumenter

Referatet i PDF med underskrifter

Shape Created with Sketch.