Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat - 23. august 2023

1.    Underskrift af referat og punkter til eventuelt

2.    Budget for de kommende tre år i Aalborg kommune 
Dialog omkring det nye budgetoplægges betyder for Grindsted skole og børnehave. På budgettet for de næste tre år i Børn og Unge skal der spares 120 millioner. 
Referat:
De 8 skolelukninger er taget ud af forslaget men der kommer desværre fællesledelse på de 4 mindste. Bilag med de nye besparelser blev gennemgået.

3.    Ændring i ordensreglerne
Der ændres i ordensreglerne for Grindsted skole, så der mere specifikt nævnes smartwatch.
Referat:
Det indskrives at uret må bæres på offline/disconnected så funktioner som ur og skridttæller fortsat kan anvendes.  

4.    Nyt fra legepladsudvalget
Orientering om proces. 
Referat: 
Kort orientering om status givet. Pengene er ikke fundet endnu.

5.    Suppleringsvalg
I forbindelse med Sabrinas udtræden af bestyrelsen har vi behov for et suppleringsvalg.
Referat
Orientering og fremlæggelse af tidsplan.

6.    Orientering fra ledelsen
Referat:
Ny ansættelse i børnehaven; en på 32 timer fast og en i vikariat på 30 timer. Dus starter kompetenceudviklingskursus. Vuggestueansøgning er vurderet og besluttet til at se på samtidig med analysen af pasningsgarantien og en forældre rundspørge.
Stor indskoling kan mærkes. Morgensang er blevet genindført. 
Koordineringsmøde 11/9. Carsten deltager som skolebestyrelsesrepræsentant. 
Temamøde 6/9 kl. 16.30-18.00 for skolebestyrelsesformænd. Karin har ikke mulighed for at deltage. Louise deltager.

7.    Orientering fra skolebestyrelsesformanden
Referat:
Udgår

8.    Orientering fra medarbejderrepræsentanterne
Referat:
Nyt at have mange børn pr 1/8. Flere aktiviteter ved at der har været gode vikarer inde og den sociale normering er oveni.
Ændrer lidt praksis ved at indskolingen er blevet så stor 68 børn kontra 28 i mellemtrinet. En underviser tager ikke lige 0.-1. klasse.

9.    Eventuelt    
Referat: 
Evt et fokus på børn der cykler, der er store muligheder for forbedring og mere sikker kørsel. Carsten tager punktet med til koordineringsmødet d. 11/9. 
Hal gulvet trækker ud, da der var mere lak på en først beregnet.             
 

Dokumenter

Referat 23. august 2023.pdf

Shape Created with Sketch.