Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat - 31. januar 2024

1.   Underskrift af referat og punkter til eventuelt

2.    Revidering af styrelsesvedtægt 
-    ændringer gennemgået

3.    Status på ansøgning til vuggestue 
-    afslag på ansøgning om vuggestuepladser. Der er ikke fundet grund til at gå videre med etableringen i Grindsted. Den estimerede pris på ombygning er 2,2 mio.
-    Mangler på nuværende tidspunkt en dagplejer i byen. Vi mangler pasning til de 0-3 årige.

4.    Ændring af dato til skolebestyrelsesmødet d. 17. april 2024
-    forslag 3/4

5.    Orientering fra ledelsen 
-    DUS-kursus begynder at blive effektueret i DUS 1
-    Shanes værksted er i gang
-    kommende 0. kl. – 3 nye elever. Bliver 13 i alt
-    ekstra personale på 1. kl. pga. voldsom elevsag

6.    Orientering fra skolebestyrelsesformanden
-    meget få deltager i klyngemøderne. I tvivl om, om de fortsætter.

7.    Orientering fra medarbejderrepræsentanterne
-    Nye medarbejder i børnehaven – Josefine L. er ansat i børnehaven. Kommer til at være i skoledelen fra kl. 8-9.30 hver dag.

8.    Eventuelt  
-    Legepladsudvalg: udfordringer med at passe ind i strategierne mht. at søge i fondene. 
-    forslag om at lave ”tema-legeplads” på ”festpladsen” (hele området fra skole til skov). Det kan være lettere at søge penge hertil, selvom det bliver væsentligt dyrere.
-    Louise ønsker nye på opgaven. Har travlt og er ikke så opsat på ”tema-legepladen”. Vi taler om det igen på næste møde. Louise fortsætter med opgaven i foråret, men der skal nye på banen til efteråret.

 

Dokumenter

Referatet i PDF med underskrifter

Shape Created with Sketch.