Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat - 16 november 2022

Afbud: Louise, Pernille

 

 1. Underskrift af referat og punkter til eventuelt
   
 2. Meddelelsesbogen
  Fra skoleåret 2022/2023 bliver elevplanen i folkeskolen erstattet af meddelelsesbogen, som er et dialogværktøj til samarbejdet mellem elev, forældre og skole om elevens faglige og alsidige udvikling.
  Referat:
  Der gives en introduktion til meddelelsesbogen og hvordan vi gør i Aalborg kommune.
  Alle elever 0.-6.kl skal have en meddelelsesbog og den skal for 1.-6. kl. som minimum indeholde dansk og matematik.
   
 3. Vedtagelse af princip om meddelelsesbogen
  Debat omkring princip.
  Referat:
  Vedtages på januar mødet.   

  Evalueres i maj 2024.

   
 4. Tilbagemelding fra studieturen til Barcelona – Erasmus+
  Referat:

  Orientering
   
 5. Møde med Samrådets skoleudvalget  
  Mandag den 7. november 2022 blev der afhold møde med Samrådets skoleudvalg.
  Referat:
  Orientering om mødets indhold.

  25. januar deltager skoleudvalget fra Samrådet i den første del af skolebestyrelsesmødet.

   
 6. Orientering fra ledelsen
  Referat:

  Henvendelse om trafiksikkerhed ved tomgangskørsel under aflevering.
  Barns bestemt timetildeling bliver læringsmiljøtildeling.
  Trafiksikkerhedsansøgningen er afsendt.
   
 7. Orientering fra skolebestyrelsesformanden
   
 8. Orientering fra medarbejderrepræsentanterne
  Referat:
  Marie i opstart

   
 9. Eventuelt
  Referat:
  God idrætsuge i uge 40.  Bemærket at der ofte var lærer der ikke deltog aktivt. Vil gerne    gentage med mere fokus på forventningsafklaring til deltagelse og oprydning. Der er efterfølgende kommet flere medlemmer i idrætsgrupperne. 

  NT har chauffører der vender i skolegården og benytter samtidig skolegården som toilet.